Laboratory of Cognitive Neuroscience
Institute of Normal and Pathological Physiology
Slovak Academy of Science
                                                           
Laboratórium kognitívnej neurovedy
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Slovenská akadémia vied