PDF Tlačiť

Ústav normálnej a patologickej fyziológie (ÚNPF) SAV je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. Úlohou ÚNPF SAV je objasňovať normálne funkcie organizmu, ako i mechanizmy ich patologických porúch a pomocou experimentálnej terapie a vedeckých metód pripraviť podklady pre preventívne opatrenia voči vzniku chorôb, alebo navrhnúť možné postupy liečby. V súčasnosti je ÚNPF SAV jediným výskumným ústavom na Slovensku, ktorý sa zaoberá humánnou fyziológiou na systémovej úrovni v rámci základného a klinického výskumu.

___________________________________________________________________________

Aktuality

 

Slovensko-srbská konferencia o fyziológii, 15.-18.5.2016

9. Medzinárodné NO sympózium, 13.-16.9.2016

Medzinárodná konferencia CIANS, 21.-23.9.2016

Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie, 17.-19.10.2016

Nová publikácia v Hypertension Research

 
Archív aktualít ...

 

___________________________________________________________________________

 

ISP International Congress of Pathophysiology
 
5.-8.9.2018, Bratislava
 
prezident kongresu: Oľga Pecháňová
 
(viac informácií čoskoro)

 

___________________________________________________________________________

 

budova big

Posledná úprava Pondelok, 09 Máj 2016 20:25