PDF Tlačiť

Ústav normálnej a patologickej fyziológie (ÚNPF) SAV je zameraný na základný výskum v oblasti fyziológie človeka a experimentálnej medicíny, predovšetkým so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. Úlohou ÚNPF SAV je objasňovať normálne funkcie organizmu a mechanizmy ich porúch ale tiež hľadať možnosti ich prevencie a liečby. V kontexte vedeckého výskumu v SR je ÚNPF SAV špecifický svojim zameraním na systémovú humánnu fyziológiu.

___________________________________________________________________________

Aktuality

  

10th International Symposium “Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Disease”

Nová publikácia v Neuroscience Letters

Nová publikácia vo Frontiers in Behavioral Neuroscience

Nová publikácia v Progress in Brain Research

Cena Slovenskej fyziologickej spoločnosti

Nová publikácia v Oxidative Medicine and Cellular Longevity

  

Archív aktualít ...

___________________________________________________________________________

 

  

5. - 8. September, 2018  Bratislava  
newlogo

___________________________________________________________________________

 

budova big