PDF Tlačiť

Ústav normálnej a patologickej fyziológie (ÚNPF) SAV je zameraný na základný výskum v oblasti fyziológie človeka a experimentálnej medicíny, predovšetkým so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. Úlohou ÚNPF SAV je objasňovať normálne funkcie organizmu a mechanizmy ich porúch ale tiež hľadať možnosti ich prevencie a liečby. V kontexte vedeckého výskumu v SR je ÚNPF SAV špecifický svojim zameraním na systémovú humánnu fyziológiu.

___________________________________________________________________________

Aktuality

 

Nová publikácia v JPP

Nová publikácia

Noc výskumníkov

Deň otvorených dverí ÚNPF SAV 

Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie, 17.-19.10.2016

 
Archív aktualít ...

___________________________________________________________________________

 

ISP International Congress of Pathophysiology
 
5.-8.9.2018, Bratislava
 
prezident kongresu: Oľga Pecháňová
 
(viac informácií čoskoro)

___________________________________________________________________________

 

budova big